ETG Management

Vi tar oss av hele økonomistyringen og bistår deg med løsninger og idéer som gjør at du får optimalisert og sikret dine verdier.

 

ETG Management AS – Et autorisert regnskapsbyrå og din forretningsfører

Om oss

ETG Management AS er et autorisert regnskapsførerselskap som har spesialisert seg på forretningsførsel av investeringsselskaper innen shipping, eiendom, verdipapirhandel og verdipapirforetak. I tillegg til hele spekteret av tjenester innen ordinær regnskapsførsel, tilbyr selskapet fullskala forretningsførsel som innebærer ansvar for eierselskapenes daglige drift, herunder økonomistyring, regnskap, rapportering og rådgivning.

 

Regnskap og lønn

Som forretningsfører tilbyr vi fullskala regnskapsførsel. Dette betyr at vi kan håndtere din post, betale dine regninger og fører regnskapet jevnlig. Som kunde mottar du jevnlige regnskapsrapporter som sikrer deg oversikt over lønnsomheten og likviditeten i ditt selskapet – også med nøkkeltall hvis dette er ønskelig. Les mer

Rådgivning

Skal du etablere ny virksomhet eller ønsker å slå sammen noen av dine selskaper? Vi har høy kompetanse innen etablering av selskaper, emisjoner, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og avvikling av selskaper. Som forretningsfører har vi lang erfaring med styrearbeid og vet hvor viktig det er at styre i ditt selskap har rett styringsverktøy. Les mer

Regnskap og lønn

Bokføring

Vi har automatisert bokføring ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter med Autopay. EDI – elektronisk overføring av transaksjoner mellom selskaper og EHF – e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering. Ved å endre postadresse til oss vil vi kunne scanne bilagene direkte inn i dokumentsentere eller avtale EHF – slik at bilagene automatisk blir direktesendt.

Betalingstjenester

Vi betaler dine regninger på forfallsdato. Vi tilbyr automatiserte løsninger gjennom vårt økonomisystem og bankene, med filutveksling og Autopay. Som kunde leverer du dine fakturaer eller får de sendt direkte til oss, og vi sørger for at de blir betalt til rett tid.

Fakturering

Med din logo fakturerer vi for deg og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til utforming. Vi holder orden på momsen for deg både for innland og utland. Vi påtar oss også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Lønn

Vi tilbyr full lønnsarbeid. De ansatte i ditt selskap kan også levere reiseregninger og utleggsrefusjoner elektronisk. Vi sørger for at lønn blir utbetalt med korrekt skatt og tar oss av innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk til kemneren. Våre ansatte blir løpende oppdatert på endringer i lover og regler rundt lønn.

MVA

Moms kan være vrient. Vi har meget god kompetanse innenfor momsregelverket da flere av våre ansatte har spesialisert seg på dette området. Vi har erfaring med moms innen/utenfor avgiftsområdet, fritak for moms og utenlands rapportering. Ditt selskap vil få god oppfølging slik at ditt selskap ikke går glipp av store momsfradrag.

Rapportering

Overlat rapporteringen til oss, vi sørger for rapportering av merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift. Er du verdipapirforetak tar vi oss av rapporteringen mot Finanstilsynet innen fristene også.

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysunsregistrene. Vi utarbeider dette for deg og sørger for at årsregnskapet blir levert i tide. Store konsernregnskap med kontantstrømoppstilling eller en småbedrift? Vi utarbeider uavhengig størrelse.

Ligningspapirer

Utarbeidelse av ligningspapirer dreier seg om selvangivelse med tilhørende pliktige vedlegg. Disse kan eksempelvis være næringsoppgave, avskrivingsskjema, skjema for midlertidige forskjeller, bilskjema, egenkapitalskjema, årsoppgave for innberetningspliktige ytelser og andre skjemaer.

Lyst å bli en av oss?

Vi i ETG Management AS er alltid på jakt etter dyktige kollegaer som ønsker å jobbe i et spennende og ambisiøst selskap. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe innenfor alle bredder av regnskap og økonomi. Vi er et selskap som er godt tilrettelagt for faglig utvikling med et ungt og godt arbeidsmiljø.

 

Kontakt oss

Rådgivning

Etablere eget AS

Vi hjelper deg med å etablere ditt eget selskap. Du gir oss informasjon om hva du ønsker, så fikser vi resten. Et AS gir deg mulighet til å skille privat fra jobb, det gir deg sikkerhet og du risikerer dermed ikke din egen økonomi. I tillegg kan man la overskuddet ligge i firmaet, og unngå at man må betale personlig skatt av det.

Likviditet

Ofte kommer kostnadene før inntektene. Derfor er det viktig med likviditetsstyring slik at du sikrer at du har penger å betale med. Vi hjelper deg gjerne med likviditetsbudsjett enten du skal investere i prosjekter/eiendeler, eller har stram likviditet og trenger hjelp til å vite hva som må prioriteres.

Budsjett

I tillegg til regnskapet er budsjettet et av de viktigeste styringsverktøyene. Vi bistår deg med å lage budsjett som bidrar til å styre ditt selskap mot bedre lønnsomhet.

Styrearbeid

Som forretningsfører med lang erfaring innen styrearbeid vet vi hvor viktig det er at styret i ditt selskap har rett styringsverktøy. I forkant av styremøtene tilrettelegger vi alle rapporter som kreves slik at strategi- og styrearbeidet skaper verdiskapning for eierne samt sørge for at selskapet styrer etter de mål som er satt av styret.

Emisjon, fusjon, fisjon, oppkjøp og avvikling

Som en del av et finanskonsern har vi høy kompetanse innen emisjoner, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og avvkling. Vi planlegger prosessen sammen med deg og gir råd underveis i prosessen. Vi utarbeider alt av dokumenter og tar oss av registreringen i offentlig register i samsvar med revisor.

Investorrelasjoner

Dersom ditt selskap ønsker å sende ut jevnlige rapporter til investorene bistår vi deg med dette. Vi kan lage til rapporten etter ditt ønske. Vi fører aksjeeierbok for ditt selskap og bistår gjerne med å registrere selskapet ditt på VPS dersom du som kunde ønsker dette.

Skatt

Vi kan gi deg råd om hvordan du kan optimalisere din skattemessige posisjon og hvordan du skal forvalte din kapital på en best mulig måte.

Finanstilsynet

Finanstilsynet bidrar til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Som en del av dette kreves det jevnlig rapportering for visse typer selskaper. Vi har lang erfaring med rapportering for verdipapirforetak og gir deg som kunde full informasjon ved hver rapportering.

Kontakt

Telefon +47 95 90 32 13 (Mandag - fredag kl. 08-16)
Adresse Bryggen 3-5, 5003 Bergen, Norway

Send oss en melding

Navn

E-post

Emne

Din melding

ETG Management AS